Tekstboks: FORSIDE      NYE HYTTER	 BESKRIVELSER      LEVERANSER      PROSJEKTER      SAMARBEIDSPARTNERE      OM NHA      KONTAKT

Et hytteprosjekt kan innebære ulike behov for bistand både under planlegging og gjennomføring. Norsk Hyttearkitektur leverer en rekke tjenester uten at disse betinger kjøp av de øvrige standardtjenestene:

· Rådgivning ved kjøp av hyttetomt med tanke på valg av hyttetype, plassering på tomt og tilpasning av terreng

· Budsjettering

· Evaluering av tilbud, forhandling og tilrettelegging av kontrakter

· Problemløsning og oppfølging av prosjekter som har gått galt

· Tegning av peiser, faste innredninger, møbler og lignende

· Rådgivning knyttet til fargevalg og overflatebehandlinger

· Rådgivning ved prosjektering av tekniske installasjoner (kjøkken, bad, elektrisk, data m.m.)

· Rådgivning ved ferdigstillelse av utearealer

Tekstboks: Tlf. +47 918 43 950	E-post: post@nha.no

Alle tegninger og bilder er beskyttet iht Lov om opphavsrett. Kopiering kun etter avtale.

OLAV KVEIM RÅDGIVNING & PROSJEKTLEDELSE, ÅNNERUDSKOGEN 28, 1383 ASKER           TLF. +47 918 43 950             E-POST: post@nha.no          ORG.NR. NO 985 823 143 MVA

Tekstboks: TEGNINGER   FERDIG HYTTE   EGEN SKISSE   TILBYGG/MODERNISERING	 ANDRE TJENESTER