Tekstboks: FORSIDE      NYE HYTTER	 BESKRIVELSER      LEVERANSER      PROSJEKTER      SAMARBEIDSPARTNERE      OM NHA      KONTAKT

Tlf. +47 918 43 950           E-post: post@nha.no

Alle tegninger og bilder er beskyttet iht Lov om opphavsrett. Kopiering kun etter avtale.

OLAV KVEIM RÅDGIVNING & PROSJEKTLEDELSE, ÅNNERUDSKOGEN 28, 1383 ASKER           TLF. +47 918 43 950             E-POST: post@nha.no          ORG.NR. NO 985 823 143 MVA

· Detaljerte leveransebeskrivelser som du kan benytte for å innhente og sammenligne tilbud fra leverandører (grunnarbeider, rørlegger, elektriker, murer, snekker m.fl.). Beskrivelsene kan redigeres av deg, om du ønsker endringer i materialvalg eller arbeidsomfang. Hovedhensikten er at du skal få komplette tilbud, for å spare deg for kostbare overraskelser senere.

· Et regneark for budsjettering av byggeprosjektet ditt, slik at du på forhånd med god sikkerhet vet hva dette vil koste deg.

· Lynguide som forteller deg om hvilke steg du må gjennom og med enkle tips for et vellykket prosjekt.

 

Tegninger som inngår i leveransen:

· Komplette tegninger til byggemelding i 1:100

· Fundamenttegning i 1:50

 

 

Den enkleste leveransen du kan få fra Norsk Hyttearkitektur er tegninger på én av standardmodellene. Disse får du tilgang til gjennom å kjøpe en bruksrett til ditt hytteprosjekt. Om du i tillegg ønsker tilpasninger kan dette også utføres raskt og billig.

Hensikten med bare å kjøpe en tegning er at du selv kan forestå videre fremdrift med å finne leverandører, budsjettere og gjennomføre byggeprosjektet. Derfor inneholder også leveransen nyttige hjelpemidler i ditt videre arbeid.  Disse hjelpemidlene er:

Tekstboks: TEGNINGER   FERDIG HYTTE   EGEN SKISSE   TILBYGG/MODERNISERING	 ANDRE TJENESTER